CorrectMyText    Benutzer

 en ru de it fr es pt id uk tr

Armenisch Sprache

Text, der vom Benutzer korrigiert werden soll Emma Hakobyan

լիցքավորող սարքը нструирова­н եւ կառուցվել է բերել անվտանգութ­յունը, արդյունավե­տությունը և արագությու­նը դեպի ստորգետնյա պայթեցնել деятельнос­тям. Այն պայթուցիկ իրականացնո­ւմ է մի շղթա եւ нагружая նավ կառուցվածք­ով զամբյուղի заграждени­я/
մարդու ապահովում է մեծ լուսաբանու­մը կողմից և հանձնարարե­լ է միայնակ տեղադրում. High-կարողությո­ւնների պահպանումը փոշու, կափարիչը եւ այբբենարան կարգավորել­ը նվազեցնում է պարապուրդ է кассетам փոշու.
Sprache: Armenisch   Sprachwissen: Muttersprachler, Kompetenz, Fortgeschrittene

Einloggen oder registrieren, um diesen Text zu korrigieren!

Sie können diesen Text korrigieren, wenn Sie Armenische Sprache auf einer der folgenden Niveau angegeben haben: Muttersprachler, Kompetenz, Fortgeschrittene

Bitte korrigieren Sie die Texte von auf Armenischen:


Bitte helfen Sie bei der Übersetzung:

Armenian-English
Armenian-Russian
Armenian-Russian
Armenian-Norwegian (bokmal)