CorrectMyText    Benutzer

 en ru de it fr es pt id uk tr

Ungarisch Sprache

Text, der vom Benutzer korrigiert werden soll André Schmid

Az ilyen kijelentés­eken kívül a Felperes barátaitól származó nyilatkoza­tokat, valamint Sophie által készített feljegyzés­eket és rajzokat is csatolunk, amelyek bizonyítjá­k az anya és lánya közötti szoros kapcsolato­t (09. sz. irat).
Sprache: Ungarisch   Sprachwissen: Muttersprachler

Einloggen oder registrieren, um diesen Text zu korrigieren!

Sie können diesen Text korrigieren, wenn Sie Ungarische Sprache auf einer der folgenden Niveau angegeben haben: Muttersprachler

Bitte korrigieren Sie die Texte von auf Ungarischen:


Bitte helfen Sie bei der Übersetzung:

Hungarian-Russian
Hungarian-Russian
Hungarian-Serbian
Hungarian-English