CorrectMyText    Benutzer

 en ru de it fr es pt id uk tr

Vietnamesisch Sprache

Text, der vom Benutzer korrigiert werden soll heohappy

Như chúng ta đã biết Du lịch là một cầu nối và sứ giả cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời là một ngành dịch vụ phát triển kinh tế liên quan chặt chẽ đến việc bảo tồn văn hóa, di sản và môi trường. Nó luôn được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, với tốc độ phát triển nhanh chóng, thu hút nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích lớn về kinh tế - xã hội mà nó mang lại. Trong bối cảnh kết nối các phương tiện vận chuyển và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng đã và đang trở thành một ngành dịch vụ quan trọng, đóng góp một tỷ trọng ngày càng lớn vào GDP của mỗi quốc gia.
Ở nước ta, ngành dịch vụ du lịch là tiềm năng cùng với nguồn tài nguyên danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của đất nước. Nó được xem như là ngành dịch vụ phát triển trọng điểm của việc hội nhập kinh tế quốc tế. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần mà còn giúp con người nâng cao hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các tộc người, các dân tộc và các quốc gia. Nó cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần và hỗ trợ sự phát triển nhiều mặt của xã hội.
Sprache: Vietnamesisch   Sprachwissen: Muttersprachler, Kompetenz, Fortgeschrittene

Einloggen oder registrieren, um diesen Text zu korrigieren!

Sie können diesen Text korrigieren, wenn Sie Vietnamesische Sprache auf einer der folgenden Niveau angegeben haben: Muttersprachler, Kompetenz, Fortgeschrittene

Bitte korrigieren Sie die Texte von auf Vietnamesischen:


Bitte helfen Sie bei der Übersetzung:

Vietnamese-English
Vietnamese-Spanish
Vietnamese-French
Vietnamese-English